Τελευταία ενημέρωση: 15/02/2023)

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις (“Όροι”, “Όροι και Προϋποθέσεις”) πριν χρησιμοποιήσετε το https://www.buzzdealer.com (η “Υπηρεσία”) που λειτουργεί από τον έμπορο Buzz.

Η πρόσβασή σας στην Υπηρεσία και η χρήση της προϋποθέτει την αποδοχή και συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Όρους. Οι παρόντες Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, χρήστες και άλλους που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Αγορές

Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που διατίθεται μέσω της Υπηρεσίας (“Αγορά”), ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την Αγορά σας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της …

Η ενότητα Αγορές προορίζεται για επιχειρήσεις που πωλούν ηλεκτρονικά (φυσικά ή ψηφιακά). Για το τμήμα πλήρους αποκάλυψης, δημιουργήστε τους δικούς σας Όρους και Προϋποθέσεις.Συνδρομές

Ορισμένα τμήματα της Υπηρεσίας χρεώνονται σε συνδρομητική βάση (“Συνδρομή(ες)”). Θα χρεώνεστε εκ των προτέρων σε επαναλαμβανόμενες …

Η ενότητα “Συνδρομές” είναι για επιχειρήσεις SaaS. Για το τμήμα πλήρους αποκάλυψης, δημιουργήστε τους δικούς σας Όρους και Προϋποθέσεις.Περιεχόμενο

Η Υπηρεσία μας σας επιτρέπει να δημοσιεύετε, να συνδέετε, να αποθηκεύετε, να μοιράζεστε και να διαθέτετε με άλλο τρόπο ορισμένες πληροφορίες, κείμενα, γραφικά, βίντεο ή άλλο υλικό (“Περιεχόμενο”). Είστε υπεύθυνοι για την …

Η ενότητα “Περιεχόμενο” απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν, να επεξεργάζονται, να μοιράζονται, να δημιουργούν περιεχόμενο στους ιστότοπους ή τις εφαρμογές τους. Για το τμήμα πλήρους αποκάλυψης, δημιουργήστε τους δικούς σας Όρους και Προϋποθέσεις.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η Υπηρεσία μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από την Buzz Dealer.

Η Buzz Dealer δεν ελέγχει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών τρίτων μερών. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε περαιτέρω ότι η Buzz Dealer δεν θα είναι υπεύθυνη ή υπόλογη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται να προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που διατίθενται σε ή μέσω τέτοιων δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών.

Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι ουσιαστική, θα προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος των νέων όρων. Το τι συνιστά ουσιώδη αλλαγή θα καθορίζεται κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.