Viimati uuendatud: 15/02/2023)

Enne Buzz Dealer’i poolt hallatava veebilehe https://www.buzzdealer.com (edaspidi “teenus”) kasutamist lugege palun hoolikalt läbi käesolevad kasutustingimused (“Tingimused”, “Tingimused”).

Teie juurdepääs Teenusele ja selle kasutamine sõltub käesolevate Tingimuste aktsepteerimisest ja järgimisest. Need tingimused kehtivad kõigile külastajatele, kasutajatele ja teistele, kes pääsevad Teenusele ligi või kasutavad seda.

Teenusele juurdepääsul või selle kasutamisel nõustute käesolevate Tingimustega. Kui te ei nõustu mis tahes osaga tingimustest, siis ei tohi te Teenusele ligi pääseda.

Ostud

Kui soovite osta mis tahes toodet või teenust, mis on Teenuse kaudu saadaval (“Ostu”), võidakse teilt paluda esitada teatud teavet, mis on seotud teie Ostuga, sealhulgas, kuid mitte ainult, teie …

Ostude sektsioon on mõeldud ettevõtetele, kes müüvad internetis (füüsiliselt või digitaalselt). Täieliku avalikustamise osa jaoks looge oma tingimused.Tellimused

Mõne teenuse osa eest võetakse arve tellimusena (“Tellimus(ed)”). Teile esitatakse ettemaksu korduvate …

Tellimuste osa on mõeldud SaaS-ettevõtetele. Täieliku avalikustamise osa jaoks looge oma tingimused.Sisu

Meie teenus võimaldab teil postitada, linkida, salvestada, jagada ja muul viisil kättesaadavaks teha teatud teavet, teksti, graafikat, videoid või muud materjali (“Sisu”). Te vastutate …

Sisu sektsioon on mõeldud ettevõtetele, mis võimaldavad kasutajatel luua, muuta, jagada ja teha sisu oma veebisaitidel või rakendustes. Täieliku avalikustamise osa jaoks looge oma tingimused.

Lingid teistele veebisaitidele

Meie teenus võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele või teenustele, mis ei ole Buzz Dealer’i omandis ega kontrolli all.

Buzz Dealer ei kontrolli ega vastuta kolmandate osapoolte veebisaitide või teenuste sisu, privaatsuspoliitikate või tavade eest. Lisaks tunnistate ja nõustute, et Buzz Dealer ei vastuta otseselt ega kaudselt mis tahes kahju või kahjude eest, mis on põhjustatud või väidetavalt põhjustatud mis tahes sellise sisu, kaupade või teenuste kasutamise või nendele tuginemise tõttu, mis on saadaval sellistel veebilehtedel või teenuste kaudu.

Muudatused

Me jätame endale õiguse neid tingimusi igal ajal omal äranägemisel muuta või asendada. Kui muudatus on oluline, püüame anda vähemalt 30 päeva enne uute tingimuste jõustumist sellest teada. Mis on oluline muudatus, määratakse kindlaks meie ainuisikulise äranägemise järgi.

Võtke meiega ühendust

Kui teil on nende tingimuste kohta küsimusi, võtke meiega ühendust.